Enerzijds trek ik voldoende tijd uit om met de nodige zorg te luisteren, om samen naar oplossingen te zoeken, alternatieven te formuleren, om relaties te verhelderen, ...


Anderzijds is het zoeken naar mentale rust fundamenteel.

Dit gebeurt via de ademhaling en meditatietechnieken.


De combinatie van deze twee “onderdelen” maakt dat ik in de voorbije 10 jaar heel wat mensen heb geholpen in voor hen zeer belangrijke veranderingsprocessen.


In een eerste gesprek geef ik uitvoerig uitleg hoe jouw probleem via mijn werkwijze kan aangepakt worden.

Reken voor dit gesprek anderhalf uur.

De daarop volgende sessies duren 2 tot 2 en een half uur.


Deze sessies kunnen zowel in mijn praktijkruimte als elders plaatsvinden.


Copyright © 2014 - Mark Raquet. Webdesign: Kristel Smets - All Rights Reserved.

Start    Coaching    Therapie    Werkmethoden    Opleiding    Praktisch    Knopen    Contact    Google Maps