We hoeven niet aan de grond te zitten om aandacht te besteden aan de kwaliteit van ons leven.

Ook bij moeilijke beslissingen, bij perioden van zware stress, bij momenten van zich minder goed voelen, ... kan mijn hulp ondersteunend werken.

Meer inzicht krijgen in eigen talenten, onze natuurlijke vitaliteit hervinden, ons innerlijke ‘moeten’ beter leren hanteren, onze relaties verbeteren, lichamelijke en geestelijke blokkades doorbreken, ... zijn de doelen van mijn persoonlijke begeleiding.

Mentale relaxatie is hier een essentieel onderdeel van.

Zo hebben bijvoorbeeld personen die een zware verantwoordelijkheid dragen of hoge eisen aan zichzelf stellen hier bijzonder veel baat bij.


Copyright © 2014 - Mark Raquet. Webdesign: Kristel Smets - All Rights Reserved.

Start    Coaching    Therapie    Werkmethoden    Opleiding    Praktisch    Knopen    Contact    Google Maps